MUSICA FESTIVA 2014

speelschare_okt_2014Op zaterdag 25 oktober brengt de Speelschare van het Sint-Aloysiuscollege de twaafde editie van haar concert Musica Festiva. De Speelschare viert haar 35ste verjaardag met feestelijke muziek uit alle windstreken. De jongsten maken straks hun podiumdebuut.

Vijfendertig jaar na haar ontstaan blijft de Speelschare een voorname aantrekkingspool voor musicerende jongeren uit Diksmuide en omgeving. Het jongerenorkest heeft in de loop der jaren een hele evolutie ondergaan. De kleine groepjes en ensembles van weleer zijn één orkest geworden, de befaamde kerstconcerten hebben plaatsgemaakt voor een jaarlijks concert in oktober.

Lees meer …

Aan alle oud-musici van de Speelschare

105_0561Betreft: Oproep bij 35 jaar Speelschare!

Beste,

Volgend schooljaar viert de Speelschare 35 jaar! De invulling van dit jubileum willen we over het hele schooljaar 2014-15 spreiden. We openen graag met een feestelijke zitting tijdens een zondagvoormiddag in september te Diksmuide. En daarover precies gaat dit bericht, nl. we willen de feestelijke zitting onder meer doorspekken met herinneringen, anekdotes, mijmeringen, beschouwingen… over de Speelschare. We durven erop rekenen dat een aantal oud-musici bereid zijn om via een creatieve getuigenis inkleuring te geven aan de feestelijke zitting. De exacte datum wordt straks definitief vastgelegd. Het gaat in elk geval over ofwel zondag 14, zondag 21 of zondag 28 september. Heel binnenkort berichten we jullie dan over de definitieve datum.

Voel je het kriebelen om jouw verhaal te brengen? Aarzel niet en neem contact op met Gino: gino.malfait@skynet.be of 051 50 37 70

Van harte dankjewel!
Gino

Opendeuravond 9 mei 2014

speelschare+kring_april_2014De Opendeuravond van het college op vrijdag 9 mei 2014 bracht voor de Speelschare dadelijk slagkracht bij de start van het derde trimester. De Speelkring stelde haar werking voor van 18 tot 19 uur. Daarna hield de Speelschare een open repetitie van een vol uur in het repetitielokaal. Het opnemen van de repetitieruimte in de verkennende rondgang voor ouders en kandidaat-leerlingen biedt zo de kans om de Speelschare aan het werk te zien en te horen. En voor het orkest levert het meteen een stevige repetitiebeurt op! Zowel het drankje als het pakje friet als afronding werden door alle musici dankbaar aanvaard.

Het stevig ingestudeerd repertoire tijdens de talrijke repetities zal straks ruime mogelijkheden bieden om het aankomend jubileum van 35 jaar Speelschare stevig in te vullen. Wij kozen ervoor om de feestactiviteiten te verkavelen over het hele schooljaar 2014-15. De krijtlijnen van de feestkalender zijn inmiddels vastgelegd. Tijden het oktobernummer 2014 van Contact geven we een gedetailleerd overzicht van alle geplande activiteiten. Noteer alvast zaterdag 25 oktober 2014 in jullie agenda. Dan brengen Speelkring en Speelschare de 11de editie van Musica Festiva in cc Kruispunt. Ook tijdens dit zconcert willen wij de focus op de jubileumviering plaatsen.

Voorts zullen in september 2014 niet minder dan 13 jonge muzikanten van de Speelkring de overstap maken naar de Speelschare. Ongetwijfeld geeft dit stimuli aan de hele werking en nodigt ook uit om verder veel aandacht aan de Speelkring te besteden.

Een pluspunt van het voorbije werkjaar is beslist ook de talrijke aanwezigheden tijdens de repetities. Een behoorlijk aantal musici missen amper 1 of 2 repetities. Enkelen volgden zelfs alle repetities van het hele werkjaar. Proficiat!

En naar traditie ronden we het werkjaar af met de concertreis, dit keer de 30ste editie. Het programma van deze reis naar Umbrië is intussen ingeblikt en wisselt cultuur af met natuur, in een combinatie van sport, spel en muziek. Eind juni en begin juli bereiden we ons dan met alle deelnemers voor op de 3 concerten die we aan het meer van Trasimeno zullen spelen.

De terugblik op een stevig werkjaar én de perspectieven voor een vitaal jubileumjaar geven vitamines aan elk lid van Speelkring en Speelschare, en evenzeer aan de ouders. Viva la Musica!Speelkring

Vanaf het vijfde en zesde leerjaar zijn
alle muzikanten welkom op zondagvoormiddag.

Speelschare

Na het zesde leerjaar kunnen alle muziekliefhebbers meespelen in de Speelschare.

Other languages

The biography of the Speelschare is available in other languages: English, French, German, Italian, Greek, Danish, Portuguese, Spanish, Catalan, Finnish, Croation, SlovakRomanian and Polish.